Nezaradené

Boli sme za Slovenskú advokátsku komoru na konferencii organizovanej Právnickou fakultou UMB…

Právnická fakulta UMB zorganizovala 6.ročník Banskobystrických zámockých dní práva. Výborná vedecká konferencia s viacerými sekciami a veľa referátmi mladých vedcov právnikov popretkávaná kolegami, ktorí majú skúsenosť s oboma svetmi – akademickým prostredím aj aplikačnou praxou. Len tak ďalej Právnická fakulta UMB! Richard Karkó doniesol pozdrav od Slovenskej advokátskej komory, ktorá akciu podporila, plenárnemu zasadnutiu konferencie. Účasť dekanov ďalších 3 právnických fakúlt a zástupcov profesných odborov (generálny prokurátor a námestník GPSR, prezident Slovenskej komory exekútorov) len dokreslila rámec tejto konferencie. Zdravica SAK bola o potrebe konfrontovať názory elít akademického prostredia s kritickým rozumom ostatých zúčastnených, aby z takejto búrky mozgov mohol vzniknúť posun v jurisprudenčnej a aplikačnej praxi.