Nezaradené

Ako poskytovať kvalitne právne služby, keď sa nedá….

Štát na základe zákona č. 390/2019 Z .z., ktorým sa mení Obchodný zákonník, vymazal bez ďalšieho (rozumej bez primeranej likvidácie) z obchodného registra všetky spoločnosti, ktoré nemali splnenú podmienku prevodu základného imania vedeného v slovenských korunách na eurá. Štát určil zákonom pravidlo a kto bol neporiadny resp.z iných dôvodov si nesplnil zákonné evidenčné povinnosti (napríklad zmeniť menu v označení základného imania v obchodnom registri) tak bol vymazaný bez likvidácie a teda prestal mať subjektivitu – rozumej prestal existovať.
Mnoho z týchto spoločností však neboli pred výmazom fakticky mŕtve, ako mylne podnikavo predpokladal štát, ale mali majetok a najmä činnosť, iba ich konatelia si zabudli splniť voči štátu povinnosť. Všetky zmluvné vzťahy daných spoločností, ich práva a povinností z podnikania razom zanikli. A so zánikom spoločnosti sa nedalo s výnimkou predaja majetku spoločností v dodatočnej likvidácii, nič robiť. Iba sa búriť, písať na sociálnych sieťach, písať na ministerstvo a domáhať sa u advokátov nápravy.
Advokát v súlade s právnou úpravou – aj naša kancelária po analýze – povedal klientovi, že je to síce neuveriteľné, ale že neexistuje mechanizmus ako napraviť daný stav.
Aké však bolo prekvapenie, keď klient na druhý deň po dodaní analýzy advokátovi (rozumej mne) VÍŤAZOSLÁVNE volal a povedal, že nemal si pravdu, na stránke ministerstva spravodlivosti našiel NÁVOD ako ďalej : zákon/nezákon, kto napíše na ministerstvo že s výmazom nesúhlasí, bude pravdepodobne môcť byť oživený(!). a naozaj na stránke bol takýto právny ne/zmysel medzi riadkami uvedený, teda aby ľudia písali a MSSR sa touto vecou bude zaoberať v snahe im spoločnosť oživiť.
A naozaj, zaoberalo sa do takej miery, že napravilo nedokonalosť zákona v skrátenom legislatívnom konaní  novým zákonom (prečo nerobiť zlý zákon, ktorým zaplátame iný zlý zákon) a to tak, že je možné spoločnosti opäť LEN TAK BEZ ĎAĽŠIEHO zapísať. Je neuveriteľné, že štát spraví zákon, ktorým upraví nejaký stav, ktorý keď sa ľudia začnú sťažovať, že je nedokonalý, tak za pár dní opätovne rýchlo zmení a vráti naspäť. Namiesto toho, aby sa zákony prijímali po dôslednej analýze a v danom prípade sa spoločnostiam dal priestor na nápravu, ak o ňu majú záujem. Výmaz firmy bez likvidácie štátom by mal byť prostriedkom ultima ratio. Štát však vykoná jedným ťahom štetca čiernu šmuhu cez celý výkres, ktorou všetko začierní a potom zmizíkom opäť všetko zmení…ale poznáte aké to je s tou stopou, keď mažete zmizíkom.
Ako potom vyzerá advokát (niežeby o to išlo tejto spoločnosti, ale je súčasťou justičnej mašinérie, ktorú sa štát snaží zlepšiť, tak snáď by o to aj mohlo ísť), ktorý klientovi povie, že s vecou sa ani pri najlepšej dávke kreativity nedá nič robiť, keď ministerstvo na druhý deň za nezmenenej zákonnej situácie ubezpečí dotknutých, že nebojte sa dobre bude…už ani nechcem hovoriť. A aké náklady na výmaz a opätovný zápis, na štátnych zamestnancov, aká náročnosť celého procesu a to všetko len pre nekvalitu zákonodarcu, ktorý nikdy zjavne nebol v džungli praxe na začiatku.
Takže Hlava 22 – zmeňme zákon a všetkých nechajme zomrieť len tak, bez možnosti nápravy a potom keď sa im to nebude páčiť (ako keby to bol test) ich znovu zapíšme. A to ani nehovorím, že dôvod mal byť nedostatok spočívajúci v zmene meny v evidenčnom zápise na príslušnom súde? To je aká spoločenská nebezpečnosť, že ju štát musí takto radikálne riešiť?
Či už nie je čas konečne začať rešpektovať existujúce zákony, nechať pravidlá nech si samé sadnú a začať vyžadovať ich naplnenie nech už sú akékoľvek a vychádzať v ústrety podnikateľom a občanom a upozorniť ich na nezákonný stav namiesto akútneho represívneho zákroku, ktorý štát stojí čas energiu a peniaze?
Ako napísali klasici (Hapka/Horáček) chce sa len zvolať VITEJTE V ABSURDISTÁNU!

A teraz nech niekto vysvetlí, ako má poskytovať v tomto marazme kvalitné služby advokát? Bez neho sa asi nepohnete a s ním tiež len veľmi pomaly…takto to chceme?

V novom roku Vám náš web praje všetko len to najlepšie a nášmu zákonodarcovi chladnejšiu a múdrejšiu hlavu pri prijímaní nových predpisov.