Nezaradené

Boli sme za Slovenskú advokátsku komoru na konferencii organizovanej Právnickou fakultou UMB…

Právnická fakulta UMB zorganizovala 6.ročník Banskobystrických zámockých dní práva. Výborná vedecká konferencia s viacerými sekciami a veľa referátmi mladých vedcov právnikov popretkávaná kolegami, ktorí majú skúsenosť

Read More
Nezaradené

Ako poskytovať kvalitne právne služby, keď sa nedá….

Štát na základe zákona č. 390/2019 Z .z., ktorým sa mení Obchodný zákonník, vymazal bez ďalšieho (rozumej bez primeranej likvidácie) z obchodného registra všetky spoločnosti, ktoré

Read More
Nezaradené

O jednom nenáhodnom výbere sudcu – rieši navrhovaná reforma justície skutočné problémy?

V posledných mesiacoch bolo niekoľko mediálnych káuz, ktoré opisovali branie obvinených v rôznej najmä korupčnej trestnej činnosti do väzby Špecializovaným trestným súdom (ŠTS).Len príkladmo od úvodu októbra

Read More